Slovo úvodem

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
ve dnech 12. 9.-14.9. 2018 se uskuteční v Českých Budějovicích v Clarion Congress Hotelu konference 28. Pečenkovy epidemiologické dny. Na konferenci srdečně zveme epidemiology, mikrobiology, infekcionisty a ostatní odborníky. Konference je mezioborová. Základní témata budou rozdělena do okruhů a prezentována budou v jednotlivých blocích. Aktuální téma bude nejen problematika spojená s očkováním, přeshraniční šíření infekčních nemocí, alimentární nákazy, problematika legionelóz, novinky v mikrobiologii a infekce spojené se zdravotní péčí, ale i téma klíšťová encefalitida, která je v jižních Čechách stále aktuální . Očekáváme příspěvky kliniků, epidemiologů, mikrobiologů a dalších odborníků . Součástí konference budou i posterové sekce.
Těšíme se na vás.

Za organizační výbor

MUDr. Jitka Luňáčková

Hlavní témata konference:

 1. Nákazy preventabilní očkováním
  Parotitis, chřipka, spalničky
  Novinky v očkování proti přenosným nemocem
 2. Přeshraniční šíření infekčních onemocnění
  Migrace, cestovatelská medicína
 3. Alimentární nákazy
  Salmonelózy, kampylobakteriótzy, virové alimentární nákazy
  Spolupráce s KVS
 4. Klíšťová encefalitida a další neuroinfekce
  Encefalitidy, meningitidy
  Klíšťata z pohledu přírodovědců
 5. HIV/AIDS, STD
  Virové hepatitidy
 6. Moderní epidemiologické metody
  Využití molekulárních metod v epidemiologii
 7. Legionelozy
 8. Infekce spojené se zdravotní péčí
  Antimikrobiální rezistence

Informace pro účastníky s aktivní účastí

Abstrakta přednášek odešlete nejpozději do 10. června 2018 na adresu jitka.lunackova@khscb.cz. Do referátového sborníku budou zařazena abstrakta zaslaná ve stanoveném termínu.

Požadavky:

 • texty abstrakt napsané v editoru MS WORD zasílejte pouze e mailem na výše uvedenou adresu
 • použijte řádkování 1,5 velikost písma 12 bodů, písmo Times New Roman.
 • sjednoťte hlavičku 1. název (tučně) 2. autoři (kurziva) 3. pracoviště (obyčejné)

Výběr abstraktů k přednáškové či posterové prezentac i provedou koordinátoři jednotlivých sekcí. Autoři obdrží písemné oznámení, k jaké prezentaci byl jejich abstrakt vybrán.
Pro přednášky bude vyhrazena doba cca 10 minut. Změna bude možná pouze se souhlasem po předchozí dohodě s organizátorem konference. Rozměr posterů bude upřesněn a uveden také zde.

 

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity), KVVOPZ a ČAZL jako akce kontinuálního vzdělávání-účastníci obdrží certifikát o účasti.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Registrační poplatky a online registrace

registrace do 30. 6. 2018 registrace do 1. 9. 2018 registrace po 1. 9. 2018
1.200,- 1.400,- 1.600,-

Registrační poplatek zahrnuje materiály ke konferenci, občerstvení a DPH.

registrace do 30. 6. 2018 registrace do 1. 9. 2018 registrace po 1. 9. 2018
1.400,- 1.600,- 1.800,-

Registrační poplatek zahrnuje materiály ke konferenci, občerstvení a DPH.

 

Letošní konference se koná

Informace o místě konání

Clarion Congress Hotel

Clarion Congress Hotel České Budějovice je nově zrekonstruovaný moderní čtyřhvězdičkový hotel v Českých Budějovicích.

Ubytování

Účastníci si ubytování zajišťují sami. Pro účastníky platí tyto ceny: Jednolůžkový pokoj 1500,-/noc, dvoulůžkový pokoj 1900,-/noc. Rezervaci je nutné zaslat na email: reservations.cchcb@clarion-hotels.cz a uvést při ní heslo "Pečenkovy dny".

Parkování

Účastníci budou moci využít dostatečně velké parkoviště přímo u hotelu.

PARTNEŘI 28. PEČENKOVÝCH EPIDEMIOLOGICKÝCH DNÍ

PLATINOVÝ PARTNER

 

ZLATÝ PARTNER

PARTNEŘI