30. PEČENKOVY EPIDEMIOLOGICKÉ DNY
(s mezinárodní účastí)
PLZEŇ, 14. – 16 . 9. 2022

Vážení návštěvníci webových stránek Pečenkovy epidemiologické dny, rád bych Vás pozval do Plzně – místa konání už 30. Pečenkových epidemiologických dnů. Účast i organizace těch posledních v září 2020 byla výrazně ovlivněna nastupující vlnou pandemie infekce covid-19. Věřím, že letošní konference se uskuteční nejen podle plánu organizátorů, ale hlavně ke spokojenosti účastníků. Tu lze zajistit především Vaší hojnou účastí doplněnou i prezentacemi Vašich pracovních zkušeností a výsledků. Neváhejte, přihlašte se a přijeďte.

Prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
předseda Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP a předseda organizačního výboru