Pravidelné setkání odborníků pořádá Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS J. E. Purkyně ve spolupráci s KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích.

Letošní konference se koná pod záštitou:

 • ministra zdravotnictví České republiky Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha
 • hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské
 • Rady města České Budějovice

Slovo úvodem

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
ve dnech 12. 9.-14.9. 2018 se uskuteční v Českých Budějovicích v Clarion Congress Hotelu konference 28. Pečenkovy epidemiologické dny. Na konferenci srdečně zveme epidemiology, mikrobiology, infekcionisty a ostatní odborníky. Konference je mezioborová. Základní témata budou rozdělena do okruhů a prezentována budou v jednotlivých blocích. Aktuální téma bude nejen problematika spojená s očkováním, přeshraniční šíření infekčních nemocí, alimentární nákazy, problematika legionelóz, novinky v mikrobiologii a infekce spojené se zdravotní péčí, ale i téma klíšťová encefalitida, která je v jižních Čechách stále aktuální . Očekáváme příspěvky kliniků, epidemiologů, mikrobiologů a dalších odborníků . Součástí konference budou i posterové sekce.
Těšíme se na vás.

Za organizační výbor

MUDr. Jitka Luňáčková

Hlavní témata konference:

 1. Nákazy preventabilní očkováním
  Parotitis, chřipka, spalničky
  Novinky v očkování proti přenosným nemocem
 2. Přeshraniční šíření infekčních onemocnění
  Migrace, cestovatelská medicína
 3. Alimentární nákazy
  Salmonelózy, kampylobakteriótzy, virové alimentární nákazy
  Spolupráce s KVS
 4. Klíšťová encefalitida a další neuroinfekce
  Encefalitidy, meningitidy
  Klíšťata z pohledu přírodovědců
 5. HIV/AIDS, STD
  Virové hepatitidy
 6. Moderní epidemiologické metody
  Využití molekulárních metod v epidemiologii
 7. Legionelozy
 8. Infekce spojené se zdravotní péčí
 9. Antimikrobiální rezistence

Harmonogram konference

U každé přednášky je již započítán prostor 3 minuty pro diskuzi.

Time Session Spekers Venue
12:00-13:30 Příjezd, registrace v Clarion Congress Hotelu Petr Petráš Anna Kubátová Andrea Březinová Oto Melter Matěj Bezdíček Kristina Plevová Vlastimil Jindrák Irena Martínková Jana Kekláková František Kouba
13:30-14:30 Slavnostní zahájení, proslovy osobností, předání ocenění ČLS JEP, SEM a Cena prof. Rašky za publikaci 2017 Petr Petráš Anna Kubátová Andrea Březinová Oto Melter Matěj Bezdíček Kristina Plevová Vlastimil Jindrák Irena Martínková Jana Kekláková František Kouba
14:30-15:45 Přeshraniční šíření infekčních onemocnění & Migrace, cestovatelská medicína Petr Pazdiora Josef Trmal
14:30-14:45 Importovaná infekční onemocnění v České republice Martin Gašpárek
14:45-15:00 Výskyt VNN - hodnocení rizika, diagnostika a podmínky transportu - z pohledu SZÚ Barbora Macková
15:00-15:15 Virové hemoragické horečky s popsaným mezilidským přenosem Zdenka Manďáková
15:15-15:30 Přeshraniční rizika vztekliny Roman Chlíbek
15:45-16:15 Přestávka na kávu Petr Petráš Anna Kubátová Andrea Březinová Oto Melter Matěj Bezdíček Kristina Plevová Vlastimil Jindrák Irena Martínková Jana Kekláková František Kouba
16:15-17:30 Legionelózy Vladimír Drašar Petr Pazdiora
16:15-16:30 Legionelózy 2017 pohledem mikrobiologa. Konečně na správné cestě Vladimír Drašar
16:30-16:45 Dlouhodobé sledování legionelóz v Plzeňském kraji Petr Pazdiora
16:45-17:00 Molekulární epidemiologie legionelóz Michaela Kantorová
17:00-17:15 Epidemiologické šetření případů onemocnění legionelózou v Jihočeském kraji v roce 2017 Gabriela Žampachová
17:15-17:30 Infekce L.Longbeachae ze zahradnických substrátů. Opravdu jsou v ČR a EU vzácné? Vladimír Drašar
20:00 divadelní představení Jihočeského divadla „Klobouk ve křoví“ - večer s písněmi Osvobozeného divadla Petr Petráš Anna Kubátová Andrea Březinová Oto Melter Matěj Bezdíček Kristina Plevová Vlastimil Jindrák Irena Martínková Jana Kekláková František Kouba
Time Session Spekers Venue
8:30-9:45 HIV/AIDS, STD Hana Zákoucká Vratislav Němeček
8:30-8:40 Venerologické vyšetření Anna Mrkvičková
8:40-8:55 Tropická venerologie v ČR – klinická i diagnostická výzva Hana Zákoucká
8:55-9:10 Aktuální epidemiologická situace a trendy ve výskytu HIV/AIDS Vratislav Němeček
9:10-9:20 30 let infekce HIV v Plzeňském kraji Petr Pazdiora
9:20-9:35 Výsledky realizace 2 letého projektu MZ ČR „Aplikace metody krátkých intervencí v prevenci šíření HIV/AIDS a ostatních STD“ Lidmila Hamplová
9:35-9:45 Činnost HIV/AIDS poradny Fakultní nemocnice Plzeň a výsledky dotazníkové studie provedené mezi klienty poradny v letech 2005 – 2017 Jitka Průchová
9:45-10:15 Přestávka na kávu Petr Petráš Anna Kubátová Andrea Březinová Oto Melter Matěj Bezdíček Kristina Plevová Vlastimil Jindrák Irena Martínková Jana Kekláková František Kouba
10:15-12:00 Klíšťová encefalitida a další neuroinfekce & Encefalitidy, meningitidy, klíšťata z pohledu přírodovědců Jitka Luňáčková Karel Fajfrlík
10:15-10:30 Klíšťová encefalitida u dětí a mladistvých v Západočeském kraji v letech 1960-2017 Petr Pazdiora
10:30-10:45 Klíšťová meningoencefalitida – klinický pohled Aleš Chrdle
10:45-11:00 Séroprevalence klíšťové encefalitidy a lymeské borreliózy u obyvatel obce Římov, Jihočeský kraj Jitka Luňáčková
11:00-11:15 Dynamika infekce virem klíšťové encefalitidy v průběhu životního cyklu klíštěte obecného, ovlivnění jeho chování a reprodukčních schopností Václav Hönig
11:15-11:30 Virus klíšťové encefalitidy je schopen infikovat lidské mozkové mikrovaskulární endoteliální buňky bez porušení hematoencefalické bariéry Martin Palus
11:30-11:45 Jak je to s toxoplasmou, boreliózou a dalšími infekty u koček? M. Dušková
11:45-12:00 Imunologická a molekulárně biologická analýza patogenních mikroorganismů získaných z klíšťat ve tkáních malých savců Alena Žákovská
12:00-13:30 Oběd Petr Petráš Anna Kubátová Andrea Březinová Oto Melter Matěj Bezdíček Kristina Plevová Vlastimil Jindrák Irena Martínková Jana Kekláková František Kouba
13:30-15:30 Nákazy preventabilní očkováním & Chřipka, spalničky & Novinky v očkování proti infekčním nemocem Gabriela Žampachová Jan Kynčl
13:30-13:45 Spalničky v ČR - vývoj epidemiologické situace, změny proočkovanosti, epidemie 2018=zákonitý důsledek Petr Pazdiora
13:45-14:00 Spalničky v ČR – laboratorní diagnostika a molekulární epidemiologie Radomíra Limberková
14:00-14:10 Spalničky – epidemie v Praze Zdeňka Jágrová
14:10-14:20 Zkušenosti s vyšetřováním a očkováním zaměstnanců Nemocnice České Budějovice, a.s. Iva Šípová
14:20-14:35 Virologická surveillance ARI/ILI v sezóně 2017/2018. Martina Havlíčková
14:35-14:50 Rhinoviry - opravdu jen nachlazení? H. Jiřincová
14:50-15:00 Aktuální epidemiologická situace IPO v České republice J. Kozáková
15:00-15:10 Dotazníková studie sledování očkování proti chřipce a cirkulace respiračních viru v zařízeních sociálních služeb Jihočeského kraje Irena Majerová
15:10-15:20 Význam očkování proti chřipce v prevenci srdečního infarktu Jan Kynčl
15:30-16:00 Přestávka na kávu Petr Petráš Anna Kubátová Andrea Březinová Oto Melter Matěj Bezdíček Kristina Plevová Vlastimil Jindrák Irena Martínková Jana Kekláková František Kouba
16:00-17:00 Využití molekulárních metod v epidemiologii Pavla Křížová Martina Havlíčková
16:00-16:15 Využití sekvenace celého genomu (WGS) v surveillance infekčních onemocnění v Evropě Pavla Křížová
16:15-16:30 Celogenomová sekvenace Mycobacterium tuberculosis – budoucnost v epidemiologii tuberkulózy Jana Amlerová
16:30-16:45 Využití sekvenace celého genomu (WGS) v surveillance invazivního meningokokového onemocnění v České republice Michal Honskus
20:00 Společenský večer s hudbou v hotelu Petr Petráš Anna Kubátová Andrea Březinová Oto Melter Matěj Bezdíček Kristina Plevová Vlastimil Jindrák Irena Martínková Jana Kekláková František Kouba
Time Session Spekers Venue
9:00-10:30 Alimentární nákazy & Salmonelózy, kampylobakteriózy, virové alimentární nákazy, spolupráce s KVS Petr Petráš Kvetoslava Kotrbová
9:00-9:15 Výskyt rotavirových onemocnění v České republice v období 1997-2017 Michaela Špačková
9:15-9:25 Infekce Shiga toxin-produkující E.coli zaznamenané v ČR v letech 2016–2017 Petra Bohuslavová
9:25-9:35 Výskyt enteroagregativních E. coli O111 u dětí do 2 let s gastrointestinálním onemocněním Klára Labská
9:35-9:50 Atypická celorepubliková epidemie salmonelózy Salmonella enterica subsp. enterica sérovar Bareilly v České republice Klára Labská
9:50-10:05 Monitoring vybraných, epidemiologicky významných zoonóz,(Salmonelózy, Kampylobakteriozy), evidovaný systémem státního veterinárního dozoru v oblasti primární produkce drůbeže František Kouba
10:05-10:15 Stafylokokový enterotoxin – příčina nejčastější alimentární intoxikace? Jana Kekláková
10:15-10:30 Epidemie listeriózy Irena Martínková
10:30-11:00 Přestávka na kávu Petr Petráš Anna Kubátová Andrea Březinová Oto Melter Matěj Bezdíček Kristina Plevová Vlastimil Jindrák Irena Martínková Jana Kekláková František Kouba
11:00-13:00 Infekce spojené se zdravotní péčí & Antimikrobiální rezistence Vlastimil Jindrák Barbora Macková
11:00-11:15 Národní antibiotický program v ČR Barbora Macková
11:15-11:30 Rychlá typizace Staphylococcus aureus pomocí HRM analýzy - efektivní nástroj pro prevenci a kontrolu infekcí v nemocničním prostředí Kristina Plevová
11:30-11:45 Využití NGS a mini-MLST pro sledování nemocniční epidemiologie a řešení outbreaků infekcí spojených s nemocniční péčí Matěj Bezdíček
11:45-12:00 Perzistence bakterií k antibiotikům Oto Melter
12:00-12:15 Pyromolový test v terénu Andrea Březinová
12:15-12:30 Zubní ordinace a dodržování hygienicko-epidemiologického režimu Anna Kubátová
12:30 Slavnostní zakončení Petr Petráš Anna Kubátová Andrea Březinová Oto Melter Matěj Bezdíček Kristina Plevová Vlastimil Jindrák Irena Martínková Jana Kekláková František Kouba

Postery

Prezentace posterů bude 13. 9. 2018 od 17 do 18 hodin v sále Svět. Autoři posterů  si připraví  sdělení pro účastníky konference  k prezentované problematice

Moderuje: Ing. Soňa Brabcová, Mgr. Irena Majerová

Hepatitida E – 10 let zkušeností z epidemiologických šetření
Renata Ciupek-Vaverková, Zuzana Santusová
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, protiepidemický odbor

Neočekávaná dominance chřipky typu B v epidemických sezónách 2005/2006 a 2017/2018 v České republice
M. Havličková, H. Jiřincová, D. Trnka, J. Kynčl, R. Limberkova, L. Novaková, A. Nagy
Státní zdravotní ústav, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Praha

Senior Exchange Initiative 2017
H. Jiřincová
Státní zdravotní ústav, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Praha

Prevalence of tick-borne pathogens Anaplasma phagocytophylum, Babesia spp., Bartonella spp., Borrelia burgdorferi s.l., Coxiella burnetii, Ehrlichia chaffeensis, Francisella tularensis and Rickettsia spp. in ticks from Czech republic, Moravian region; and comparison of Dark field microscopy and Polymerase chain reaction methods of detection
Hana Kučerová Lya1, Alena Žákovská1, Filip Urbánek2
1Department of Animal Physiology and Immunology, Institute of Experimental Biology, Faculty of Science, Masaryk University, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Czech Republic
2Research Centre for Toxic Compounds in the Environment, Institute of Experimental Biology, Faculty of Science, Masaryk University, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Czech Republic
Corresponding author: Alena Žákovská, alenazak@sci.muni.cz

Analýza izolátů z invazivního meningokokového onemocnění z České republiky z období 2014-2017 z pohledu klonálního složení a předpokládaného pokrytí peptidovými vakcínami
M. Musílek., M. Honskus, Z. Okonji, J. Kozáková., P. Křížová
Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha

Očkování proti chřipce a pneumokokovým nákazám u institucionalizovaných osob v Jihomoravském kraji
Petra Nováková
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Výskyt spalniček v České republice a v Evropě
Simona Zatloukalová1, Tomáš Tkadlec2, Jana Vlčková1, Kateřina Azeem1, Ondřej Holý1
1Ústav preventivního lékařství, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
2Všeobecné lékařství, 5. ročník, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Spalničky – sérologická survey u vybrané skupiny populace v roce 2018
Eva Jílková, I. Stiborová, A. Zinková
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem (ZÚ Ústí)

Surveillance RSV v České republice – současná situace, naše možnosti a cíle
L. Nováková, H. Jiřincová, D. Trnka, R. Limberková, J. Kynčl, A. Nagy, M. Havlíčková
Státní zdravotní ústav, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Praha

Prevalence HPV typů v análních cytologických stěrech u rizikové populace mužů v České republice – porovnání molekulárně biologických metod detekce
Jana Šmahelová1,2, Jan Dvořák1, Kateřina Černá3,4, Jana Hercogová5, Filip Rob5, Ruth Tachezy1,2, Jana Němcová3,4
1Národní referenční laboratoř pro papillomaviry a polyomaviry, ÚHKT, Praha
2Katedra genetiky a mikrobiologie, PřF Karlovy univerzity, Praha
3Šiklův ústav patologie, FN Plzeň
4Bioptická laboratoř, Plzeň
5Dermatovenerologická klinika 2. LF Karlovy univerzity a nemocnice Na Bulovce, Praha

Real-time PCR – rychlá bezkultivační diagnostika invazivního meningokokového onemocnění v České republice
Zuzana Okonji, Pavla Křížová, Jana Kozáková
Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy, Státní zdravotní ústav, Praha

Unusual plasmids of sorbitol-fermenting enterohemorrhagic Escherichia coli O157 that caused a family outbreak
Martina Bielaszewska1,2, Andreas Bauwens2, Barbara Middendorf-Bauchart2, Rita Prager3, Annelene Kossow2, Wenlan Zhang2, Helge Karch<sup2, Alexander Mellmann2, Monika Marejková1
1National Reference Laboratory for E. coli and Shigella, National Institute of Public Health, Prague, Czech Republic
2Institute for Hygiene and the National Consulting Laboratory for Hemolytic Uremic Syndrome, University of Münster, Münster, Germany
3National Reference Center for Salmonella and Other Enteric Pathogens, Robert Koch Institut, Wernigerode, Germany

Tick-borne encephalitis virus neutralisation by high dose intravenous immunoglobulin (IVIG)
Jana Elsterová1,2,3, Martin Palus1,2, Jana Bojčuková1,4,5, Jan Kopecký3, Hans Helmut Niller6, Daniel Růžek1,2
1Veterinary Research Institute, Hudcova 70, Brno 62100, CZE
2Institute of Parasitology, Biology Centre ASCR, Branišovská 31, České Budějovice 37005, CZE
3Faculty of Science, University of South Bohemia, Branišovská 1760, České Budějovice 37005, CZE
4Department of Immunology and Allergology, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University, Lidická 1, Plzeň 30100, CZE
5University Hospital Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň 30599, CZE
6Institute of Medical Microbiology and Hygiene, University of Regensburg, Franz-Josef-Strauss Allee 11, Regensburg 93053, DEU

Registrační poplatky a online registrace

registrace do 30. 6. 2018 registrace do 1. 9. 2018 registrace po 1. 9. 2018
1.200,- 1.400,- 1.600,-

Registrační poplatek zahrnuje materiály ke konferenci, občerstvení a DPH.

registrace do 30. 6. 2018 registrace do 1. 9. 2018 registrace po 1. 9. 2018
1.400,- 1.600,- 1.800,-

Registrační poplatek zahrnuje materiály ke konferenci, občerstvení a DPH.

 

Letošní konference se koná

Informace o místě konání

Clarion Congress Hotel

Clarion Congress Hotel České Budějovice je nově zrekonstruovaný moderní čtyřhvězdičkový hotel v Českých Budějovicích.

Ubytování

Účastníci si ubytování zajišťují sami. Pro účastníky platí tyto ceny: Jednolůžkový pokoj 1500,-/noc, dvoulůžkový pokoj 1900,-/noc. Rezervaci je nutné zaslat na email: reservations.cchcb@clarion-hotels.cz a uvést při ní heslo "Pečenkovy dny".

Parkování

Účastníci budou moci využít dostatečně velké parkoviště přímo u hotelu.

PARTNEŘI 28. PEČENKOVÝCH EPIDEMIOLOGICKÝCH DNÍ