31. PEČENKOVY EPIDEMIOLOGICKÉ DNY
(s mezinárodní účastí)
PLZEŇ, 11. – 13 . 9. 2024

Vážení návštěvníci webových stránek Pečenkovy epidemiologické dny, rád bych Vás pozval do Plzně – místa konání už
31. Pečenkových epidemiologických dnů.

STRÁNKY JSOU ZATÍM VE VÝSTAVBĚ

Prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
předseda Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP a předseda organizačního výboru