Slovo úvodem

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
ve dnech 12. 9.-14.9. 2018 se uskuteční v Českých Budějovicích v Clarion Congress Hotelu konference 28. Pečenkovy epidemiologické dny. Na konferenci srdečně zveme epidemiology, mikrobiology, infekcionisty a ostatní odborníky. Konference je mezioborová. Základní témata budou rozdělena do okruhů a prezentována budou v jednotlivých blocích. Aktuální téma bude nejen problematika spojená s očkováním, přeshraniční šíření infekčních nemocí, alimentární nákazy, problematika legionelóz, novinky v mikrobiologii a infekce spojené se zdravotní péčí, ale i téma klíšťová encefalitida, která je v jižních Čechách stále aktuální . Očekáváme příspěvky kliniků, epidemiologů, mikrobiologů a dalších odborníků . Součástí konference budou i posterové sekce.
Těšíme se na vás.

Za organizační výbor

MUDr. Jitka Luňáčková

Hlavní témata konference:

 1. Nákazy preventabilní očkováním
  Parotitis, chřipka, spalničky
  Novinky v očkování proti přenosným nemocem
 2. Přeshraniční šíření infekčních onemocnění
  Migrace, cestovatelská medicína
 3. Alimentární nákazy
  Salmonelózy, kampylobakteriótzy, virové alimentární nákazy
  Spolupráce s KVS
 4. Klíšťová encefalitida a další neuroinfekce
  Encefalitidy, meningitidy
  Klíšťata z pohledu přírodovědců
 5. HIV/AIDS, STD
  Virové hepatitidy
 6. Moderní epidemiologické metody
  Využití molekulárních metod v epidemiologii
 7. Legionelozy
 8. Infekce spojené se zdravotní péčí
  Antimikrobiální rezistence

Letošní konference se koná

Informace o místě konání

Clarion Congress Hotel

Clarion Congress Hotel České Budějovice je nově zrekonstruovaný moderní čtyřhvězdičkový hotel v Českých Budějovicích.

Parkování

Účastníci budou moci využít dostatečně velké parkoviště přímo u hotelu.