Informace pro aktivní účastníky, abstrakta


Pokyny pro autory

V případě Vaší aktivní účasti prosím vyplňte formulář pro abstrakt a zašlete ho do 15. 6. 2024

Autor (zkratka Jména. Příjmení [v případě více pracovišť označit horním indexem za příjmením]; [v případě více autorů])

Pracoviště [v případě více pracovišť označit horním indexem před názvem, psát ve tvaru oddělení (klinika, odbor, centrum, NRL), název instituce, sídlo]

Text (max. 2 400 znaků včetně mezer; strukturovaný, tj. úvod a cíle, metody, výsledky, závěr, příp. podpora projektu)

Informace pro autory posterů

Postery budou prezentovány v tradiční tištěné podobě a budou účastníkům k dispozici po celou dobu konání 31. Pečenkových epidemiologických dnů.

Formát posterů:

  • Maximální velikost: výška 1200 mm x šířka 900 mm
  • Orientace na výšku

Připínáčky k upevnění posterů budou připraveny na místě.

Postery je možné instalovat od zahájení registrace ve středu .