Program


31. Pečenkovy epidemiologické dny se uskuteční ve dnech 11.-13. 9. 2024

Pořadatelem akce je Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, Lékařská fakulta v Plzni, UK ve spolupráci s PRIMAVERA Hotel&Congress centre.

Předsedou organizačního výboru je prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc., vedoucí Ústavu epidemiologie LF v Plzni, UK a předseda Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP

Úvod

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé, zástupci firem,

přijměte prosím naše srdečné pozvání na 31. Pečenkovy epidemiologické dny (PED2024), které se budou konat 11.-13. 9. 2024 již skoro tradičně v kongresovém centru Primavera v Plzni.

Odborná konference, která i letos bude mít charakter mezinárodní akce, se uskuteční v roce, který je po stránce epidemiologické velmi zajímavý. Pandemie infekce covid-19 nám přinesla pestrou mozaiku klinických informací, změn laboratorní diagnostiky a léčby, ale i přístupu k preventivním opatřením, ať už nespecifickým či specifickým. Po jejím skončení je žádoucí zpětně zhodnotit vše, co nám toto období přineslo, poučit se. Různá nefarmaceutická opatření proti koronavirovým infekcím během let 2020-2022 vedla mj. ke snížení cirkulace původců řady infekčních nemocí. S odstupem času se ale jejich význam postupně stupňuje. Současně se znovu objevuje celá řada problémů souvisejících nejen s jejich klinickou a laboratorní diagnostikou, ale i s využíváním možností prevence.

Odborný program a jeho kvalita budou určeny především Vámi, tj. účastníky této mezinárodní konference. Těšíme se na široké spektrum Vašich zkušeností nejen z terénních pracovišť, ale i z pracovišť centrálních či akademických. Kongres tradičně doplní výstava farmaceutických a biomedicínských firem, které se jistě rády podělí o nejnovější trendy a novinky.

Poděkováním za Vaši snahu přispět k odborné kvalitě akce bude vytvoření milé, přátelské atmosféry v místě konference, na jejíž přípravě se už nyní podílí celá řada pracovníků kongresového centra, ale i organizátorů. Těšíme se proto na Vaše přihlášky, ale zejména na osobní setkání v Plzni! I nadále sledujte prosím naši webovou stránku, na které se budou postupně objevovat i nejnovější aktualizace pokynů a programu.

Za organizátory 31. Pečenkových epidemiologických dnů
prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
vedoucí Ústavu epidemiologie LF UK v Plzni a předseda Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP

Odborný program
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Odborná témata

  • Alimentární infekce
  • Infekce HIV a pohlavně přenosné nemoci
  • Infekce preventabilní očkováním
  • Infekce přenášené členovci
  • Infekce spojené se zdravotní péčí a jejich prevence
  • Covid-19
  • Respirační infekce
  • Virové hepatitidy

Program ke stažení v PDF