Václav Hönig

  • Parazitologický ústav, Biologické centrum AVČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
  • Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Hudcova 296, 621 00 Brno