Radomíra Limberková

  • Státní zdravotní ústav Praha, Centrum epidemiologie a mikrobiologie