Pavla Křížová

  • Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha