Oto Melter

  • Ústav lékařské mikrobiologie, 2.LF UK a FN v Motole , Praha