Matěj Bezdíček

  • Fakultní nemocnice Brno, Interní hematologická a onkologická klinika, Brno, Česká republika