Program


30. Pečenkovy epidemiologické dny se uskuteční ve dnech 14.-16. 9. 2022

Pořadatelem akce je Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, Lékařská fakulta v Plzni, UK ve spolupráci s PRIMAVERA Hotel&Congress centre.

Předsedou organizačního výboru je prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc., vedoucí Ústavu epidemiologie LF v Plzni, UK a předseda Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP

Program ke stažení v PDF

Odborný program
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

Odborná témata:
covid-19, infekce spojené se zdravotní péčí a jejich prevence, alimentární infekce, respirační infekce, infekce preventabilní očkováním, infekce přenosné členovci, infekce HIV, STD.